Vereniging Scouting Vreeswijk 

Er zijn twee scoutinggroepen in Nieuwegein, Vereniging Scouting Vreeswijk en de Jan van Hoof groep (Jutphaas). De Prins Bernhardgroep waterscouting is onderdeel van Vereniging Scouting Vreeswijk samen met de Livingstonegroep. De Livingstone groep is een landverkennergroep. Kijk voor meer informatie op hun website.

Beide groepen hebben een eigen bestuur en hun eigen opkomsten. Enkele malen per jaar komen wij bij elkaar om te vergaderen over het reilen en zeilen van de vereniging. De vereniging beheert onder andere de gebouwen (het clubhuis en de botenloods) en de materialen (tenten e.d.). Soms organiseren we ook gezamenlijke opkomsten. 

Prins Bernhardgroep 

De leidingsleden van de verschillende speltakken vormen samen met de groepsbegeleider het kader van de Prins Bernhardgroep. Wij komen één keer per maand bij elkaar om de normale gang van zaken van de groep te bespreken en de verschillende activiteiten te plannen. 

Mochten er eventuele problemen zijn waarmee je niet terecht kan bij de stafleden kan er altijd contact opgenomen worden met de groepsbegeleider, het verenigingsbestuur of de vertrouwenspersoon. Zie de contactpagina voor meer informatie.