Dat een groot stalen schip onderhoud en zorg nodig heeft spreekt natuurlijk voor zich. Naast schuren, schilderen en het reguliere onderhoud aan de technische installaties zijn er verschillende zaken die extra aandacht behoeven om veilig en trots over de wateren rond te kunnen varen.

Beheerscommissie

Om de reguliere stafleden niet standaard te belasten met de zorg voor het schip hebben we een aparte "beheercommissie". De scheepscommissie regelt en bespreekt de zaken rond het reilen en zeilen van ons schip. Hier kan men denken aan dingen als: vergunningen, marifoonpapieren, veiligheidskeuringen, techniek aan boord, verhuur, voorraden, etc. De beheercommissie bestaat uit een aantal staf- en stamleden.

Op de helling

Eens in de vier jaar moet het schip de helling op om te "knippen en scheren". Dit betekent niets anders dan schoonspuiten van het onderwaterschip en opnieuw conserveren. Ook de verzekering komt dan het onderwaterschip keuren op sterkte en dikte. Zo weten wij en de verzekering zeker dat we veilig met onze jeugdleden op pad kunnen.

Nieuwe Zorg op de helling
^ De Nieuwe Zorg op de helling

Machinekamer

Om een schip als de Nieuwe Zorg in de vaart te houden is een fikse hoeveelheid techniek nodig. Al die techniek wordt het hele jaar door in de gaten gehouden en waar nodig onderhouden. Als het schip in de winter in Vreeswijk ligt en er niet gevaren wordt kan het grotere onderhoud plaats vinden. Ook tijdens het varen hebben we mensen nodig die geregeld in de machinekamer kijken of alles functioneert en naar behoren blijft functioneren. Verantwoordelijk hiervoor zijn onze machinisten. Om kennis en kunde te garanderen zijn alle motordrijvers in het bezit van het certificaat MBL-motordrijver. Door hun zorg kan de schipper zich volledig richten op het varen.

De schipper

Een schip heeft ook iemand nodig die met schip overweg kan op het water en dat ook nog eens op een verantwoordelijke manier. De schipper van de Nieuwe Zorg heeft jarenlange ervaring met het varen met de Nieuwe Zorg. Vanwege zijn ouderdom heeft het schip bijvoorbeeld niet de luxe van een boegschoef. Omdat ook nog eens de 'kop' nauwelijks in het water ligt, is het varen met de Nieuwe Zorg een vak apart. De opleiding om schpper te worden is dan ook echt een uitdaging. Deze opleiding doen we grotendeels intern, in combinatie met het halen van de wettelijk vereiste diploma's. Een volleerd schpper heeft namelijk ook een Groot Pleziervaartbewijs, een marfiooncertificaat en het eerder genoemde motordrijverdiploma.